Helge Munk er ny formand for Pastoralkomiteen

Marias udnævnelse som Lokalpastor blev udløsende faktor for, at Lars Bræstrup (som er Marias far) trak sig fra posten som formand for Pastoralkomitéen, og dermed også fra sin plads i kirkens ledergruppe. En logisk beslutning set i lyset af, at Pastoralkomitéen varetager kirkens ansatte.

I stedet er Helge Munk blevet ny formand. Kun få kan matche Helges mange års aktive virke i kirken i mange forskellige roller, kombineret med hans ledelseserfaring fra arbejdsmarkedet . Vi er meget glade for, at Helge er trådt til.

2018-03-16T11:20:20+00:00